DTP pomaga w zachowaniu spójności marki, zwiększeniu czytelności materiałów, kontrolowaniu typografii i oszczędności czasu oraz zasobów dzięki efektywnemu przygotowaniu materiałów do produkcji.