Proces tworzenia strategii brandingowej obejmuje badania rynku, określenie celów, identyfikację grupy docelowej, opracowanie elementów wizualnych i komunikacyjnych oraz ich konsekwentne wdrażanie.