DTP skupia się głównie na układzie i formatowaniu treści, podczas gdy graficzne projektowanie obejmuje tworzenie samych grafik i elementów wizualnych.