Animacja polega na tworzeniu ruchomych obrazów za pomocą technik rysowania, modelowania czy programów komputerowych. Produkcja video to proces tworzenia filmów z rzeczywistych ujęć, zarejestrowanych kamerą.