Tak, wiążą się one z dodatkowymi kosztami. Najlepiej jest wcześniej omówić wszelkie potrzeby i oczekiwania.