Branding to proces budowania wizerunku i tożsamości marki poprzez strategiczne działania mające na celu stworzenie unikalnego i rozpoznawalnego wizerunku firmy, produktu lub usługi.